Học viện Ngoại Giao lấy 70% chỉ tiêu tuyển sinh Đại học từ xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020

27/06/2020 00:00

Ngày 03/06/2020, Chủ tịch Hội Đồng tuyển sinh - Giám đốc Học viện GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng đã ký Đề án Tuyển sinh năm 2020 của Học viện Ngân hàng. Trong đó, quy định rõ các thông tin tuyển sinh Đại học năm nay của nhà trường. Dành 70% chỉ tiêu tuyển sinh Đại học cho phương thức tuyển sinh theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020.

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển.

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh

Học viện Ngoại giao xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2020 theo 03 phương thức xét tuyển như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT.

Chỉ tiêu xét tuyển: 30% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành.

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau

- Tốt nghiệp THPT trong năm 2020

- Có Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển):

·     Đối với các ngành có học phần ngoại ngữ là tiếng Anh: IELTS (academic) từ 6,5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 79 trở lên

·     Đối với các ngành có học phần ngoại ngữ là tiếng Pháp: từ DELF-B1 trở lên.

·     Đối với các ngành có học phần ngoại ngữ là tiếng Trung Quốc: từ HSK 4 trở lên (mức điểm từ 280 điểm trở lên).

- Có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên

- Có điểm trung bình chung học tập của các môn trong tổ hợp xét tuyển vào Học viện của năm học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên;

- Đạt hạnh kiểm Tốt trong từng năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chỉ tiêu xét tuyển: 70% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành.

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Tính đến thời điểm xét tuyển, được công nhận tốt nghiệp THPT trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Có tổng điểm xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng) do Học viện Ngoại giao quy định trở lên, và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 (một) điểm trở xuống.

- Học viện Ngoại giao không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ hoặc kết quả điểm thi được bảo lưu của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển trong năm 2020.

- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được Học viện Ngoại giao xác định và công bố công khai trên trang điện tử của Học viện sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (dự kiến trước ngày 08/9/2020).

Lưu ý:

Đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước, nếu xét tuyển theo Phương thức 2 thì phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đối với các thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển này, nếu có nguyện vọng tham gia Chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ phải tham gia kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh do Học viện tổ chức.

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo & của Học viện)

Mỗi phương thức xét tuyển có chỉ tiêu riêng. Trong trường hợp phương thức xét tuyển 1 không đủ chỉ tiêu thì số lượng chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức 2.

Trong trường hợp không trúng tuyển theo phương thức xét tuyển 1, nếu có nguyện vọng, thí sinh có thể đăng ký theo phương thức xét tuyển 2 theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh lưu ý lịch trình đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành, theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy cụ thể như sau: