Những ngành học mới độc trong mùa tuyển sinh Đại học 2020

07/07/2020 00:00

Có rất nhiều ngành học mới xuất hiện trong đề án tuyển sinh của các trường Đại học. Trong đó có rất nhiều trường có bước tiến vượt bậc, đi đầu đào tạo ngành học “mới tinh” trong khu vực hay cả nước.

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Mở thêm 15 ngành học mới. Ví dụ như:

 • Khoa học dữ liệu;
 • Kỹ thuật điện tử và tin học;
 • Khoa học và công nghệ thực phẩm;
 • Công nghệ tích hợp giám sát tài nguyên và môi trường;
 • Marketing;
 • Nhật Bản học;

Đại học Hoa Sen

Ngoài 28 ngành đang đào tạo, năm nay nhà trường mở thêm 6 ngành học mới. Trong đó đặc biệt chú ý là ngành Hoa Kỳ học. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là trường đầu tiên ở Việt Nam đào tạo ngành học Hoa Kỳ Học. 6 ngành học mới bao gồm:

 • Hoa Kỳ học;
 • Nhật Bản học;
 • Quản trị sự kiện;
 • Nghệ thuật số;
 • Bảo hiểm.

Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Mở thêm 05 ngành học mới bao gồm:

 • Y sinh;
 • Logistics;
 • Kỹ thuật hàng không;
 • Robot (Tiếng Anh);
 • Khoa học máy tính (tiếng Nhật).

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Tuyển sinh Đại học 2020 nhà trường mở rộng đào tạo thêm 02 ngành học mới. Trong đó đáng chú ý là ngành Tôn giáo học. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) là trường đầu tiên ở phía Nam đào tạo cử nhân ngành Tôn giáo học. Ngoài ra ngành mới thứ 2 năm nay nhà trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo là ngành Quản trị văn phòng.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)

04 ngành học mới năm nay nhà trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo đó là:

 • Vật lý Y khoa;
 • Kỹ thuật địa chất;
 • Công nghệ vật liệu;
 • Khoa học môi trường.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Nhà trường mở rộng đào tạo thêm 2 ngành mới là Kinh doanh thương mại và Ngôn ngữ Trung Quốc, nâng tổng số ngành đào tạo của nhà trường lên 22 ngành đào tạo trong năm nay.

Trường Đại học Văn Lang

Đón đầu xu thế, Đại học Văn Lang ưu tiên mở rộng tuyển sinh đào tạo những ngành tiệm cận với công nghệ 4.0, nắm bắt nhu cầu xã hội và tâm lý của thí sinh.

Ngoài ra, một số trường đại học khác cũng mở thêm các ngành đào tạo mới. Trong đó phải kể đến Trường Đại học Bách Khoa đã tuyển sinh thêm 3 ngành đào tạo mới là: Kỹ thuật máy tính, Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (thuộc ngành Công nghệ thông tin) và Chuyên ngành cơ khí hàng không (thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí).